029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Cwynion

Mae’r arfer hwn yn gweithredu proses gwynion sy’n anelu i ddatrys unrhyw faterion neu bryderon .

Dylai’r rhain gael eu cyfeirio at :
Rheolwr y practis
Dental Practice Ochr y Parc
170 Heol y Gadeirlan
Caerdydd, CF11 9JD
Ffôn: 029 2066 5566
E- bost: info@parksidepractice.com

Ein nod yw cydnabod unrhyw bryder o’r fath o fewn dau ddiwrnod gwaith ac ymateb yn llawn o fewn deg diwrnod gwaith. Os na allwn ni gyflawni terfynau amser hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi yn brydlon.

Yn yr achos annhebygol bod yr arfer yn gallu delio ag unrhyw gwyn i’ch boddhad , gallwch gysylltu â:
Gwasanaeth Cwynion Deintyddol
Ffôn: 08456 120 540
E- bost: info@dentalcomplaints.org.uk