029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Polisi Preifatrwydd

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Mae’r offeryn yn defnyddio “cwcis,” sef ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur, er mwyn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr ar ffurf ddienw. Mae’r wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google. wybodaeth hon wedyn yn cael ei ddefnyddio i werthuso defnydd ymwelwyr o’r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgarwch y wefan.

Rydym byth (ac ni fydd yn caniatáu i unrhyw drydydd parti i) ddefnyddio’r offeryn dadansoddi ystadegol i olrhain nac i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII) o’r ymwelwyr â’n safle. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Bydd Nid ydym ni na Google yn cysylltu, neu’n ceisio cysylltu, cyfeiriad IP a gwybodaeth adnabod defnyddiwr cyfrifiadur. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r safle hwn gydag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o unrhyw ffynhonnell, oni bai eich bod yn cyflwyno y wybodaeth benodol trwy ffurflen llenwi-mewn ar ein gwefan.

Os oes gennych gwestiynau am ein polisi preifatrwydd, defnyddio ein manylion cyswllt i’w trafod.