029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

cysylltu â ni

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.Os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen gyferbyn. Fel arall, gallwch gysylltu â ni ar y ffôn neu gallwch alw yn y ddeintyddfa unrhyw bryd yn ystod ein horiau gwaith.

Ffoniwch Ni Heddiw

029 2066 5566

Ein Cyfeiriad

170 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9JD
T: 029 2066 5566
E: info@parksidepractice.com

Oriau Agor

Dydd Llun a Dydd Mawrth: 08:00 – 18:00
Mercher a Dydd Iau: 08:00 – 17:00
Dydd Gwener: 08:00 – 14:00

Parcio

Mae lle parcio rhad ac am ddim a heb ei gyfyngu ar gael y tu allan i’r ddeintyddfa ac ar hyd Heol y Gadeirlan (gweler y map am fwy o wybodaeth).