029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Pwy rydym wedi’u helpu

“Cael fy mewnblaniadau yma oedd y peth gorau wnes i erioed ar ôl bod â phlât yr oedd gas gen i. Roedd y gofal yn eithriadol drwy gydol y driniaeth. Fe’m gwnaed i deimlo’n gartrefol gan fy mod braidd yn ofnus, ond nid oedd angen i mi fod. Maent yn edrych ac yn teimlo fel fy nannedd fy hun.”

– M. Hayter, Hengoed

“Roeddwn yn nerfus iawn wrth fynychu’r clinig am y mewnblaniadau, ond yn fuan iawn fe’m gwnaed i deimlo’n gartrefol ac roedd yn brofiad di-boen ac yn llawer llai bygythiol nag yr oeddwn yn ei ofni. Aeth popeth yn dda iawn ac yn fuan iawn roeddwn yn teimlo fod fy nannedd fy hun yn ôl.”

– M. Williams, Heath, Cardiff

“Mae Owen yn ddeintydd ardderchog. Gosododd fewnblaniadau 12 mis yn ôl, perffaith, dim problemau o gwbl. Mae Nicola yn ardderchog, di-boen ac yn hyfryd. Mae holl staff y ddeintyddfa’n wych, yn garedig ac yn effeithlon.”

– J. Bernard, Sully

“Ar ôl dioddef am flynyddoedd lawer gyda dannedd gosod a dannedd problemus mae’n bleser gennyf ddweud, ar ôl cael wyth mewnblaniad a bod y gwaith deintyddol bellach wedi’i gwblhau, fy mod wrth fy modd gyda’r canlyniad. Deintyddfa Owen Jones oedd yr ail ddeintyddfa i mi drafod â hi ac mae’n rhaid i mi ddweud fy mod wedi cael triniaeth a gofal gwych. Heb os nac oni bai byddwn yn eu hargymell yn fawr am eu proffesiynoldeb, gofal a’r canlyniadau.”

– K. Jenkins, Cardiff