029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Sut allwn ni helpu

Mae gen i ddannedd ar goll

Rwy’n anhapus gyda fy ngwên

Mae fy nannedd wedi tywyllu

Mae gen i argyfwng deintyddol

Rwy’n glaf newydd

Mae gen i angen archwiliad

Rwy’n nerfus