029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Yn ôl i'r sut y gallwn helpu

Mae gen i argyfwng deintyddol

Rydym yma i helpu mewn argyfwng deintyddol.

Rydym yn sylweddoli y gall argyfyngau deintyddol achosi straen a phoen enbyd, felly rydym yn cadw nifer o apwyntiadau brys yn rhydd bob dydd ar gyfer cleifion cofrestredig sydd â phroblemau brys megis chwyddo neu waedu.

Rydym hefyd yn anelu at weld cleifion sydd â phroblemau llai brys megis dant wedi cael niwed /torri, o fewn 48 awr.

Os ydych wedi cofrestru yn ein deintyddfa a bod gennych argyfwng yn ystod oriau’r ddeintyddfa, cysylltwch â ni cyn 10:00 y.b. ac fe wneir pob ymdrech i’ch gweld cyn gynted ag y bo modd.

Os ydych wedi cofrestru yn ein deintyddfa a bod gennych broblem ddeintyddol frys y tu allan i oriau’r ddeintyddfa yna ffoniwch y ddeintyddfa i gael y rhif ffôn y tu allan i oriau gwaith sydd i’w gael ar ein peiriant ateb, a bydd trefniadau yn cael eu gwneud i’ch gweld.

Os nad ydych wedi cofrestru, cysylltwch â ni yn ystod ein horiau gwaith arferol a byddwn yn trefnu apwyntiad i chi cyn gynted ag y bo modd.

Cysylltwch â ni