029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Yn ôl i'r sut y gallwn helpu

Mae gen i ddannedd ar goll

Os oes gennych fwy nag un neu ddau o ddannedd ar goll, gallwch fod yn cael problem siarad, cnoi a gwenu. Mae tri dewis i’w hystyried pan fo dannedd ar goll

Mewnblaniadau

Pontydd

Dannedd gosod