029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Yn ôl i'r sut y gallwn helpu

Mewnblaniadau Deintyddol

Beth yw mewnblaniadau?

Mae mewnblaniadau yn un ffordd o roi dant/dannedd yn lle dant/dannedd coll. Mae postyn yn cael ei osod yn yr ên i ddal y dant newydd. Mae hwn yn gweithredu fel gwraidd dant naturiol. Gall mewnblaniadau hefyd gael eu defnyddio i gynnal pontydd parhaol neu ddannedd gosod.

Beth yw’r manteision?