029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Yn ôl i'r sut y gallwn helpu

Rwy’n anhapus gyda fy ngwên

Fel y gwyddoch mae’n siŵr, ymweld â’r deintydd ar gyfer archwiliadau rheolaidd ac ymweliadau hylendid yw’r ffordd bwysicaf o sicrhau bod eich ceg yn cadw’n iach ac yn rhydd o unrhyw glefydau.

Fodd bynnag, rydym yn deall y gallech fod yn anfodlon â’ch dannedd am wahanol resymau a gyda deintyddiaeth fodern gallwn gynnig ystod o atebion i chi i helpu i drawsnewid eich gwên.

P’un ai’ch bod yn anfodlon â lliw, siâp neu safle eich dannedd neu efallai fod gennych ychydig o ddannedd ar goll, gallwn helpu i roi’r wên y dymunwch i chi.
Mae gwên ddeniadol, iach yn rhoi hwb i’ch hunanhyder yn ogystal â’ch gwneud i edrych yn iau.

Cysylltwch â ni heddiw i drefnu eich ymgynghoriad gwên. Edrychwn ymlaen at eich helpu.

Os ydych chi’n anhapus gyda’ch gwên gwnewch restr o’r hyn yr hoffech chi ei newid, er enghraifft siâp, lliw neu safle’r dannedd. Gallwn drafod y ffordd orau o ateb eich gofynion, yn ystod eich ymgynghoriad.

Gallwn gynnig ystod o driniaethau cosmetig, o wynnu dannedd syml ac ailosod llenwadau hyll i gorunau, argaenau a bresys.

Triniaeth Orthodontig

Corunau

Argaenau