029 2066 5566

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Cymaint mwy na dim ond deintyddfa

Deintyddiaeth o ansawdd ar gyfer y teulu cyfan

Bwciwch eich apwyntiad ar-lein

Yn ôl i'r sut y gallwn helpu

Rwy’n glaf newydd

Rydym yn croesawu pob claf newydd naill ai ar gynllun talu neu ar sail breifat. Rydym yn trin plant o dan 6 oed yn rhad ac am ddim, os yw’r rhieni’n aelodau o’n cynllun talu.

Rydym yn dîm bach sy’n angerddol am ddarparu profiad deintyddol ardderchog. P’un ai’ch bod am archwiliad syml neu’r wên berffaith gallwn ddarparu ar eich cyfer.

Os ydych yn ystyried practis deintyddol newydd galwch i’n gweld, neu cysylltwch â ni ar y ffôn i gael sgwrs gyda derbynnydd am y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi. Fel arall, gallwch drefnu ymgynghoriad claf newydd, ar-lein.

Mae gennym gynlluniau deintyddol sy’n dechrau o gyn lleied ag £8.99 y mis.

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi ac edrych ar ôl eich anghenion deintyddol.

Ymgynghoriad

Cysylltu â ni